Baankiin Awaash walgayii hoggansaa walakkaa waggaa gaggeesse.

Baankiin Awaash gamaggama raawwii hojii ji’a jahaa  bara  A.L.A bajataa 2022/23, Amajjii 26, 2023 Hoteela Iskaay Laayit Itoophiyatti gaggeessee jira. Hojii gaggeessaa olaanaan Baakii Awaash, Obbo Tsahaay Shifarraa haasaa baninsaa […]

Herrega Qusannaa (Saving Account)   

Tajaajilawwan Baankii Awaash kennu keessaa Herrega Qusannaa Addaa (Special Depost Acount) Herregni qusannoo dhala baankii kan argamsiisu yoo ta’u, namoonni dhuunfaa, dhaabbileen, waldaaleefi kkf banachuun kan itti fayyadamaniidha.

Page 1 of 2
1 2