Maasteer kaardii fi Baankiin Awaash waliin ta’uun tajaajila haaraa kaardii dursee kaffalamuu fi karra kaffaltii addunyaa eegalaniiru.

Tajaajila baankii ammayyaa teeknooloojii ammayyaatiin deeggaramuun qaqqabummaa isaa babal’isaa kan jiru Baankiin Awaash, Maastarkaard waliin ta’uun, sirna eebbaa har’a waajjira muummee baankichaatti gaggeeffame irratti, teeknooloojii tajaajila kaardii dursee kaffalamuu fi karra kaffaltii idil-addunyaa haaraa ifoomseera.

Hojii gaggeessaan olaanaa Baankii Awaash fi Itti Aanaa Hoji Gaggeessaa Olaanaa Buleessa, Ofisara Sirna Gabaa obbo Yohaannis Margaa sirna eebbaa kanarratti akka ibsanitti, kaardii dursee kaffalamuu  (Awash International Prepaid Card) kan idil-addunyaa Awaash har’a eebbifamu, maamiltoonni baankichaa karaa kaardii pilaastikii fi ATM maallaqa baasuuf kan dandeessisu ta’uu ibsuun, akkasumas kaffaltii karaa maashinii POS raawwachuu fi daldala idil-addunyaa kamiyyuu toora interneetii irratti raawwachuu kan danda’amuu ta’uu beeksiisaniiru.

Jun 21, 2024 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
57.2653 58.4106
GBP
69.4105 70.7987
EUR
61.4457 62.6746
AED
14.1090 14.3912
SAR
13.8141 14.0904
CHF
61.4753 62.7048

Exchange Rate
Close