Liqaa Shaqaxaa

Liqii Bittaa Meeshaa

Liqiin bittaa meeshaa meeshaa gatii madaalawaan bitamuuf baatilee muraasa qofaaf meeshicha akka wabummaatti qabachuun liqii kennamuudha. Meeshichi itti gaafatamummaa baankiin yoo qabamu maallaqni liqii liqeeffataaf gadi lakkifama.

Maallaqni liqii kun kan dabalatu

  • Liqii marmaartuu bittaa meeshaa.
  • Liqii bittaa meeshaa yeroo tokkoo.
  • Bittaa meeshaa nagahee mana kuusaa.
  • Liqii bittaa meeshaa dokumantii fichisiistummaan kennamu.
Toora Intarneetiin Herreega Banadhaa

Deeggarsa?

8980
251 115-57-12-54
251 115-57-13-24
Nuuf bilbilaa, 24/7

Duraanuu maamilaa?

Damee naannoo keessan jiru asitti argachuu dandeessu ykn odeeffannoo argachuuf nu qunnamuu dandeessu

App keenya yaalaa

Appii mobaayilaa baankii amaloota guutuu qabu kan daldalaa fi dhuunfaaf fayyadamuu dandeessan

Apr 18, 2024 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
56.8022 57.9382
GBP
67.5744 68.9259
EUR
60.4375 61.6463
AED
13.9956 14.2755
SAR
13.7039 13.9780
CHF
59.5391 60.7299

Exchange Rate
Close