Liqaa Shaqaxaa

Liqii Bittaa Meeshaa

Liqiin bittaa meeshaa meeshaa gatii madaalawaan bitamuuf baatilee muraasa qofaaf meeshicha akka wabummaatti qabachuun liqii kennamuudha. Meeshichi itti gaafatamummaa baankiin yoo qabamu maallaqni liqii liqeeffataaf gadi lakkifama.

Maallaqni liqii kun kan dabalatu

  • Liqii marmaartuu bittaa meeshaa.
  • Liqii bittaa meeshaa yeroo tokkoo.
  • Bittaa meeshaa nagahee mana kuusaa.
  • Liqii bittaa meeshaa dokumantii fichisiistummaan kennamu.
Toora Intarneetiin Herreega Banadhaa

Deeggarsa?

8980
251 115-57-12-54
251 115-57-13-24
Nuuf bilbilaa, 24/7

Duraanuu maamilaa?

Damee naannoo keessan jiru asitti argachuu dandeessu ykn odeeffannoo argachuuf nu qunnamuu dandeessu

App keenya yaalaa

Appii mobaayilaa baankii amaloota guutuu qabu kan daldalaa fi dhuunfaaf fayyadamuu dandeessan

May 31, 2023 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
54.3041 55.3902
GBP
64.4469 65.7358
EUR
58.2683 59.4337
AED
13.3787 13.6463
SAR
13.1039 13.3660
CHF
57.4567 58.6058

Exchange Rate
Close