Baankiin Awaash gamoo abbaa darbii 4 magaalaa Baalee Roobeetti ijaare eebbiseera

Finfinnee fi magaalota naannolee adda addaa keessatti gamoo mataa isaa ijaaruun kan beekamu Baankiin Awaash, gamoo ammayyaa abbaa darbii 4 Mootummaa Naannoo Oromiyaa Godina Baalee magaalaa Roobeetti ijaaruun bakka qondaaltotni mootummaa olaanoon argamanitti eebbisiiseera.
Hojii gaggeessaan olaanaa baankichaa obboo Tsahaay Shifarraa sirna eebbaa kanarratti akka ibsanitti gamoon kun kan ijaarame magaalaa guddoo Godina Baalee kan taate, faayidaa diinagdee olaanaa kan qabu harkisa turizimii fi oomishtummaadhaan kan beekamtu magaalaa Roobee keessatti yeroo ta’u, bakki itti ijaarames daldalaa fi sochii diinagdee adda addaatiif bakka barbaadamaa ta’uu isaatiin biyyaafis akkasumas naannochaaf faayidaa diinagdee guddaa akka qabaatu ibsaniiru.

Nov 28, 2023 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
55.6854 56.7991
GBP
67.1870 68.5307
EUR
60.9588 62.1780
AED
13.7216 13.9960
SAR
13.4363 13.7050
CHF
60.3764 61.5839

Exchange Rate
Close