Waaleetiin Moobaayilaa Awaash, tajaajila Baankii Moobaayilaa Baankii Awaashiin kennamudha. Fayyadamuufis salphaafi mijataa kan ta’edha.

Faayidaafi amaloota isaa

  • Haftee herreegaa
  • Kaardii Moobaayilaa
  • Sharafa Alaa
  • Maallaqa Dabarsuu
  • Maallaqa Baasuu
  • Maallaqa Erguu
  • Kaffaltiiwwan
  • Tajaajilawwan Biroo

 

Garee Xiyyeeffannoo

Namoota bilbila harkaa qaban hunda

Share
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Apr 18, 2024 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
56.8022 57.9382
GBP
67.5744 68.9259
EUR
60.4375 61.6463
AED
13.9956 14.2755
SAR
13.7039 13.9780
CHF
59.5391 60.7299

Exchange Rate
Close