Waaleetiin Moobaayilaa Awaash, tajaajila Baankii Moobaayilaa Baankii Awaashiin kennamudha. Fayyadamuufis salphaafi mijataa kan ta’edha.

Faayidaafi amaloota isaa

  • Haftee herreegaa
  • Kaardii Moobaayilaa
  • Sharafa Alaa
  • Maallaqa Dabarsuu
  • Maallaqa Baasuu
  • Maallaqa Erguu
  • Kaffaltiiwwan
  • Tajaajilawwan Biroo

 

Garee Xiyyeeffannoo

Namoota bilbila harkaa qaban hunda

Share
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Nov 28, 2023 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
55.6854 56.7991
GBP
67.1870 68.5307
EUR
60.9588 62.1780
AED
13.7216 13.9960
SAR
13.4363 13.7050
CHF
60.3764 61.5839

Exchange Rate
Close