Waaleetiin Moobaayilaa Awaash, tajaajila Baankii Moobaayilaa Baankii Awaashiin kennamudha. Fayyadamuufis salphaafi mijataa kan ta’edha.

Faayidaafi amaloota isaa

  • Haftee herreegaa
  • Kaardii Moobaayilaa
  • Sharafa Alaa
  • Maallaqa Dabarsuu
  • Maallaqa Baasuu
  • Maallaqa Erguu
  • Kaffaltiiwwan
  • Tajaajilawwan Biroo

 

Garee Xiyyeeffannoo

Namoota bilbila harkaa qaban hunda

Share
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Jul 23, 2024 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
57.4671 58.6164
GBP
70.9941 72.4140
EUR
62.5644 63.8157
AED
14.1591 14.4423
SAR
13.8651 14.1424
CHF
61.8239 63.0604

Exchange Rate
Close