Mallaqa Biyya alaatii ergamu daddabarsuu

Maallaqa Ergamu

Maallaqa Gara Biyyaatti Ergamu

Maallaqni gara biyyaatti ergamu biyya alaarraas ta’ee biyya keessatti herrega tokkorraa gara herrega biraatti yoo dabarfamu (galii taasifamuudha).

 Maallaqa Gara Biyyaatti ergamu

Maallaqa biyya keessaa gara biyya alaatti ergamuudha. Fakkeenyaaf maatiin ijoollee isaanii gargaaruuf herrega ijoollee isaanii biyya alaa jiranitti yoo erganiif maallaqni ergamu maallaqa gara biyya alaatti ergamuudha. Maallaqa gara biyya alaatti ergamu kan jedhamu biyyoota maallaqa gara biyya kan biraatti erganiif yoo ta’u, maallaqa gara biyya keessaatti ergamu kan jedhamu biyyoota maallaqni biyya kan biraarraa ergameefiidha.

Toora Intarneetiin Herreega Banadhaa

Deeggarsa?

8980
251 115-57-12-54
251 115-57-13-24
Nuuf bilbilaa, 24/7

Duraanuu maamilaa?

Damee naannoo keessan jiru asitti argachuu dandeessu ykn odeeffannoo argachuuf nu qunnamuu dandeessu

App keenya yaalaa

Appii mobaayilaa baankii amaloota guutuu qabu kan daldalaa fi dhuunfaaf fayyadamuu dandeessan

Jun 08, 2023 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
54.3861 55.4738
GBP
64.6741 65.9676
EUR
58.2693 59.4347
SAR
13.1234 13.3859
CHF
57.3402 58.4870

Exchange Rate
Close