Mallaqa Biyya alaatii ergamu daddabarsuu

Maallaqa Ergamu

Maallaqa Gara Biyyaatti Ergamu

Maallaqni gara biyyaatti ergamu biyya alaarraas ta’ee biyya keessatti herrega tokkorraa gara herrega biraatti yoo dabarfamu (galii taasifamuudha).

 Maallaqa Gara Biyyaatti ergamu

Maallaqa biyya keessaa gara biyya alaatti ergamuudha. Fakkeenyaaf maatiin ijoollee isaanii gargaaruuf herrega ijoollee isaanii biyya alaa jiranitti yoo erganiif maallaqni ergamu maallaqa gara biyya alaatti ergamuudha. Maallaqa gara biyya alaatti ergamu kan jedhamu biyyoota maallaqa gara biyya kan biraatti erganiif yoo ta’u, maallaqa gara biyya keessaatti ergamu kan jedhamu biyyoota maallaqni biyya kan biraarraa ergameefiidha.

Toora Intarneetiin Herreega Banadhaa

Deeggarsa?

8980
251 115-57-12-54
251 115-57-13-24
Nuuf bilbilaa, 24/7

Duraanuu maamilaa?

Damee naannoo keessan jiru asitti argachuu dandeessu ykn odeeffannoo argachuuf nu qunnamuu dandeessu

App keenya yaalaa

Appii mobaayilaa baankii amaloota guutuu qabu kan daldalaa fi dhuunfaaf fayyadamuu dandeessan

Nov 28, 2023 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
55.6854 56.7991
GBP
67.1870 68.5307
EUR
60.9588 62.1780
AED
13.7216 13.9960
SAR
13.4363 13.7050
CHF
60.3764 61.5839

Exchange Rate
Close