Mallaqa Biyya alaatii ergamu daddabarsuu

Maallaqa Ergamu

Maallaqa Gara Biyyaatti Ergamu

Maallaqni gara biyyaatti ergamu biyya alaarraas ta’ee biyya keessatti herrega tokkorraa gara herrega biraatti yoo dabarfamu (galii taasifamuudha).

 Maallaqa Gara Biyyaatti ergamu

Maallaqa biyya keessaa gara biyya alaatti ergamuudha. Fakkeenyaaf maatiin ijoollee isaanii gargaaruuf herrega ijoollee isaanii biyya alaa jiranitti yoo erganiif maallaqni ergamu maallaqa gara biyya alaatti ergamuudha. Maallaqa gara biyya alaatti ergamu kan jedhamu biyyoota maallaqa gara biyya kan biraatti erganiif yoo ta’u, maallaqa gara biyya keessaatti ergamu kan jedhamu biyyoota maallaqni biyya kan biraarraa ergameefiidha.

Toora Intarneetiin Herreega Banadhaa

Deeggarsa?

8980
251 115-57-12-54
251 115-57-13-24
Nuuf bilbilaa, 24/7

Duraanuu maamilaa?

Damee naannoo keessan jiru asitti argachuu dandeessu ykn odeeffannoo argachuuf nu qunnamuu dandeessu

App keenya yaalaa

Appii mobaayilaa baankii amaloota guutuu qabu kan daldalaa fi dhuunfaaf fayyadamuu dandeessan

Mar 04, 2024 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
56.4766 57.6061
GBP
68.1363 69.4990
EUR
61.0794 62.3010
AED
13.9150 14.1933
SAR
13.6279 13.9005
CHF
60.8063 62.0224

Exchange Rate
Close