Mallaqa Biyya alaatii ergamu daddabarsuu

Maallaqa Ergamu

Maallaqa Gara Biyyaatti Ergamu

Maallaqni gara biyyaatti ergamu biyya alaarraas ta’ee biyya keessatti herrega tokkorraa gara herrega biraatti yoo dabarfamu (galii taasifamuudha).

 Maallaqa Gara Biyyaatti ergamu

Maallaqa biyya keessaa gara biyya alaatti ergamuudha. Fakkeenyaaf maatiin ijoollee isaanii gargaaruuf herrega ijoollee isaanii biyya alaa jiranitti yoo erganiif maallaqni ergamu maallaqa gara biyya alaatti ergamuudha. Maallaqa gara biyya alaatti ergamu kan jedhamu biyyoota maallaqa gara biyya kan biraatti erganiif yoo ta’u, maallaqa gara biyya keessaatti ergamu kan jedhamu biyyoota maallaqni biyya kan biraarraa ergameefiidha.

Toora Intarneetiin Herreega Banadhaa

Deeggarsa?

8980
251 115-57-12-54
251 115-57-13-24
Nuuf bilbilaa, 24/7

Duraanuu maamilaa?

Damee naannoo keessan jiru asitti argachuu dandeessu ykn odeeffannoo argachuuf nu qunnamuu dandeessu

App keenya yaalaa

Appii mobaayilaa baankii amaloota guutuu qabu kan daldalaa fi dhuunfaaf fayyadamuu dandeessan

Jul 23, 2024 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
57.4671 58.6164
GBP
70.9941 72.4140
EUR
62.5644 63.8157
AED
14.1591 14.4423
SAR
13.8651 14.1424
CHF
61.8239 63.0604

Exchange Rate
Close