Koree Boordii Xixiqqaa

Koree Oodiitii Boordii

Roba Arega

Roobaa Araggaa

Dura Taa’aa

Firehiwoot Alamaayyoo

Miseensa

Miliwoon Dhugumaa

Miseensa

Koree Balaa, Ulaagaa, Itti Gaafatamummaa Qabeenyaa fi Gamaaggama Liqii

Eeliyaas Gannatii

Dura Taa’aa

Efreem Geetuu

Miseensa

Koree Boordii Dhimmaa Humna Namaa

Gurree Kumsaa

Dura Taa’aa

Araggaa Galaa

Miseensa

Hordofaa Baqqalaa (Hon.Dr.)

Miseensa

Koree Boordii Bulchiinsa Tarsimoo

Efreem Geetuu

Dura Taa’aa

Eeliyaas Gannatii

Miseensa

Koree Ijaarsa Boordii/Invastimantii

Qaddamaa Tashoomaa

Dura Taa’aa

Hordofaa Baqqalaa (Dok.Kabajaa )

Miseensa

Koree Boordii Bulchiinsa Teeknooloojii Odeeffannoo

Yoseph Yonas

Yooseef Yoonaas

Dura Taa’aa

Araggaa Galaa

Miseensa

Jun 21, 2024 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
57.2653 58.4106
GBP
69.4105 70.7987
EUR
61.4457 62.6746
AED
14.1090 14.3912
SAR
13.8141 14.0904
CHF
61.4753 62.7048

Exchange Rate
Close