Koree Boordii Xixiqqaa

Koree Oodiitii Boordii

Roba Arega

Roobaa Araggaa

Dura Taa’aa

Firehiwoot Alamaayyoo

Miseensa

Miliwoon Dhugumaa

Miseensa

Koree Balaa, Ulaagaa, Itti Gaafatamummaa Qabeenyaa fi Gamaaggama Liqii

Eeliyaas Gannatii

Dura Taa’aa

Efreem Geetuu

Miseensa

Koree Boordii Dhimmaa Humna Namaa

Gurree Kumsaa

Dura Taa’aa

Araggaa Galaa

Miseensa

Hordofaa Baqqalaa (Hon.Dr.)

Miseensa

Zabbanaa Kabaa

Barreessaa

Koree Boordii Bulchiinsa Tarsimoo

Efreem Geetuu

Dura Taa’aa

Eeliyaas Gannatii

Miseensa

Masarat Kabbadaa

Barreessaa

Koree Ijaarsa Boordii/Invastimantii

Qaddamaa Tashoomaa

Dura Taa’aa

Hordofaa Baqqalaa (Dok.Kabajaa )

Miseensa

Koree Boordii Bulchiinsa Teeknooloojii Odeeffannoo

Yoseph Yonas

Yooseef Yoonaas

Dura Taa’aa

Araggaa Galaa

Miseensa

Feb 23, 2024 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
56.4049 57.5330
GBP
68.2383 69.6031
EUR
61.1768 62.4003
AED
13.8955 14.1734
SAR
13.6106 13.8828
CHF
61.3097 62.5358

Exchange Rate
Close