Mushaaraakaa

Faayidaawwan Herrega Mushaarakaah

Hojii Invastimantiif

Qabeenya isaaniIn hojii invastimantii yeroo dheeraafi giddugaleessaa deemsisuu.

Madda Galiif

Madda galii dhaabbataafi idilee argamsiisaaf.

Mushaarakaah

Mushaarakaah seera faayinaansii Islaamummaan caaseffama intarpiraayzii yoo ta‚Äôu, bu‚Äôaafi qisaasama waliin qooddachuurratti hundaa‚Äôuun kan waliin hojjetamuudha. Mushaarkaah qabeenyaafi manneen jireenyaa (real state) bituuf, pirojektoota invastimantiif liqaan kennamuufi bittaan kan ittiin raawwatamuudha. Sharikonni waliigaltee ‚Äėriil-isteetii‚Äô waliin hojjetan waa‚Äôee qabeenya bitamuu sana sirriitti beekuuf qorannaafi tilmaama baankii ni gaafatu.

 

 

Toora Intarneetiin Herreega Banadhaa

Deeggarsa?

8980
251 115-57-12-54
251 115-57-13-24
Nuuf bilbilaa, 24/7

Duraanuu maamilaa?

Damee naannoo keessan jiru asitti argachuu dandeessu ykn odeeffannoo argachuuf nu qunnamuu dandeessu

App keenya yaalaa

Appii mobaayilaa baankii amaloota guutuu qabu kan daldalaa fi dhuunfaaf fayyadamuu dandeessan

Jul 23, 2024 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
57.4671 58.6164
GBP
70.9941 72.4140
EUR
62.5644 63.8157
AED
14.1591 14.4423
SAR
13.8651 14.1424
CHF
61.8239 63.0604

Exchange Rate
Close