Mushaaraakaa

Faayidaawwan Herrega Mushaarakaah

Hojii Invastimantiif

Qabeenya isaaniIn hojii invastimantii yeroo dheeraafi giddugaleessaa deemsisuu.

Madda Galiif

Madda galii dhaabbataafi idilee argamsiisaaf.

Mushaarakaah

Mushaarakaah seera faayinaansii Islaamummaan caaseffama intarpiraayzii yoo ta’u, bu’aafi qisaasama waliin qooddachuurratti hundaa’uun kan waliin hojjetamuudha. Mushaarkaah qabeenyaafi manneen jireenyaa (real state) bituuf, pirojektoota invastimantiif liqaan kennamuufi bittaan kan ittiin raawwatamuudha. Sharikonni waliigaltee ‘riil-isteetii’ waliin hojjetan waa’ee qabeenya bitamuu sana sirriitti beekuuf qorannaafi tilmaama baankii ni gaafatu.

 

 

Toora Intarneetiin Herreega Banadhaa

Deeggarsa?

8980
251 115-57-12-54
251 115-57-13-24
Nuuf bilbilaa, 24/7

Duraanuu maamilaa?

Damee naannoo keessan jiru asitti argachuu dandeessu ykn odeeffannoo argachuuf nu qunnamuu dandeessu

App keenya yaalaa

Appii mobaayilaa baankii amaloota guutuu qabu kan daldalaa fi dhuunfaaf fayyadamuu dandeessan

Apr 18, 2024 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
56.8022 57.9382
GBP
67.5744 68.9259
EUR
60.4375 61.6463
AED
13.9956 14.2755
SAR
13.7039 13.9780
CHF
59.5391 60.7299

Exchange Rate
Close