Tarminaala Poos

Tajaajila Tarminaala Poos-maashinii

  • Kaardii ATM fayyadamuun maallaqa baasii taasifachuu (baafachuu).
  • Haftee maallaqaa beekuuf.
  • Maallaqa herregarraa gara herregaatti dabarsuuf.
  • Maallaqa baatanii deemuu osoo hin barbaachisne dabarsuu
Toora Intarneetiin Herreega Banadhaa

Deeggarsa?

8980
251 115-57-12-54
251 115-57-13-24
Nuuf bilbilaa, 24/7

Duraanuu maamilaa?

Damee naannoo keessan jiru asitti argachuu dandeessu ykn odeeffannoo argachuuf nu qunnamuu dandeessu

App keenya yaalaa

Appii mobaayilaa baankii amaloota guutuu qabu kan daldalaa fi dhuunfaaf fayyadamuu dandeessan

May 30, 2024 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
57.0424 58.1832
GBP
69.4344 70.8231
EUR
61.8910 63.1288
AED
14.0526 14.3337
SAR
13.7637 14.0390
CHF
59.7647 60.9600

Exchange Rate
Close