Baankii Intarneetii

Intarneet Baankii Tajaajila baankii maamilonni ā€˜appilikeeshiniinā€™ itti fayyadamaniidha. Appilikeeshinichi kompiwutera (deski tooppii), laaptooppii, taableetii, mobaayiliirratti feā€™uun fayyadamuun ni dandaā€™ama.

Tajaajila Baankii Intarneetiin kennaman

 • Haftee maallaqa herregaa beekuu.
 • Kaffaltiiwwan beekuu.
 • Herrega sochoosuu.
 • Herrega ofii toā€™achuu.
 • Herrega galiifi baasii beekuuf.
 • Kaffaltiiwwan raawwatachuuf.
 • Herrega ofii gidduutti maallaqa daddabarfachuuf.
 • Maallaqa daddabarsuuf:- Tartiiba armaan gadii kana hordofuun herrega kamittuu maallaqa dabarsuuf ni tajaajila.
 • Daddabarsa maallaqa baankii.
 • Gara waaleetiitti dabarsuu.
 • Ajajawwan:- gochawwan itti aanan kana rawwachuun ni dandaā€™ama.
 • Haala herregni keessan irra jiru beekuu:-
 • Haala galiifi baasii maallaqaa beekuuf.
 • Haala meeshaafi appilikeeshinii itti fayyadamanii beekuu.
Toora Intarneetiin Herreega Banadhaa

Deeggarsa?

8980
251 115-57-12-54
251 115-57-13-24
Nuuf bilbilaa, 24/7

Duraanuu maamilaa?

Damee naannoo keessan jiru asitti argachuu dandeessu ykn odeeffannoo argachuuf nu qunnamuu dandeessu

App keenya yaalaa

Appii mobaayilaa baankii amaloota guutuu qabu kan daldalaa fi dhuunfaaf fayyadamuu dandeessan

Apr 17, 2024 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
56.7914 57.9272
GBP
67.5127 68.8630
EUR
60.3636 61.5709
AED
13.9945 14.2744
SAR
13.7012 13.9752
CHF
59.3909 60.5787

Exchange Rate
Close