Baankii Intarneetii

Intarneet Baankii Tajaajila baankii maamilonni ā€˜appilikeeshiniinā€™ itti fayyadamaniidha. Appilikeeshinichi kompiwutera (deski tooppii), laaptooppii, taableetii, mobaayiliirratti feā€™uun fayyadamuun ni dandaā€™ama.

Tajaajila Baankii Intarneetiin kennaman

 • Haftee maallaqa herregaa beekuu.
 • Kaffaltiiwwan beekuu.
 • Herrega sochoosuu.
 • Herrega ofii toā€™achuu.
 • Herrega galiifi baasii beekuuf.
 • Kaffaltiiwwan raawwatachuuf.
 • Herrega ofii gidduutti maallaqa daddabarfachuuf.
 • Maallaqa daddabarsuuf:- Tartiiba armaan gadii kana hordofuun herrega kamittuu maallaqa dabarsuuf ni tajaajila.
 • Daddabarsa maallaqa baankii.
 • Gara waaleetiitti dabarsuu.
 • Ajajawwan:- gochawwan itti aanan kana rawwachuun ni dandaā€™ama.
 • Haala herregni keessan irra jiru beekuu:-
 • Haala galiifi baasii maallaqaa beekuuf.
 • Haala meeshaafi appilikeeshinii itti fayyadamanii beekuu.
Toora Intarneetiin Herreega Banadhaa

Deeggarsa?

8980
251 115-57-12-54
251 115-57-13-24
Nuuf bilbilaa, 24/7

Duraanuu maamilaa?

Damee naannoo keessan jiru asitti argachuu dandeessu ykn odeeffannoo argachuuf nu qunnamuu dandeessu

App keenya yaalaa

Appii mobaayilaa baankii amaloota guutuu qabu kan daldalaa fi dhuunfaaf fayyadamuu dandeessan

Nov 28, 2023 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
55.6854 56.7991
GBP
67.1870 68.5307
EUR
60.9588 62.1780
AED
13.7216 13.9960
SAR
13.4363 13.7050
CHF
60.3764 61.5839

Exchange Rate
Close