Baankii Intarneetii

Intarneet Baankii Tajaajila baankii maamilonni ‚Äėappilikeeshiniin‚Äô itti fayyadamaniidha. Appilikeeshinichi kompiwutera (deski tooppii), laaptooppii, taableetii, mobaayiliirratti fe‚Äôuun fayyadamuun ni danda‚Äôama.

Tajaajila Baankii Intarneetiin kennaman

 • Haftee maallaqa herregaa beekuu.
 • Kaffaltiiwwan beekuu.
 • Herrega sochoosuu.
 • Herrega ofii to‚Äôachuu.
 • Herrega galiifi baasii beekuuf.
 • Kaffaltiiwwan raawwatachuuf.
 • Herrega ofii gidduutti maallaqa daddabarfachuuf.
 • Maallaqa daddabarsuuf:- Tartiiba armaan gadii kana hordofuun herrega kamittuu maallaqa dabarsuuf ni tajaajila.
 • Daddabarsa maallaqa baankii.
 • Gara waaleetiitti dabarsuu.
 • Ajajawwan:- gochawwan itti aanan kana rawwachuun ni danda‚Äôama.
 • Haala herregni keessan irra jiru beekuu:-
 • Haala galiifi baasii maallaqaa beekuuf.
 • Haala meeshaafi appilikeeshinii itti fayyadamanii beekuu.
Toora Intarneetiin Herreega Banadhaa

Deeggarsa?

8980
251 115-57-12-54
251 115-57-13-24
Nuuf bilbilaa, 24/7

Duraanuu maamilaa?

Damee naannoo keessan jiru asitti argachuu dandeessu ykn odeeffannoo argachuuf nu qunnamuu dandeessu

App keenya yaalaa

Appii mobaayilaa baankii amaloota guutuu qabu kan daldalaa fi dhuunfaaf fayyadamuu dandeessan

Jul 23, 2024 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
57.4671 58.6164
GBP
70.9941 72.4140
EUR
62.5644 63.8157
AED
14.1591 14.4423
SAR
13.8651 14.1424
CHF
61.8239 63.0604

Exchange Rate
Close