Herreega Qusannoo

  • Herreegni qusannoo hanga qusannoo ji’aan taa’u irratti hundaa’uun kaffaltii dhalaa ji’aan kan qabu yoo ta’u kitaaba darbinsaa ykn ammoo kitaaba darbinsaa malee fedhii maamilaa giddu galeeffachuun kan socho’udha.
  • Dhalli amma jiru/gadi aanaa/ isaas akkaataa qajeelfama Baankii biyyaalessaa Itoophiyaatiin ta’a
Maamiloota ulaagaa guutan

Unka sin barbaachisu

Toora Intarneetiin Herreega Banadhaa

Deeggarsa?

8980
251 115-57-12-54
251 115-57-13-24
Nuuf bilbilaa, 24/7

Duraanuu maamilaa?

Damee naannoo keessan jiru asitti argachuu dandeessu ykn odeeffannoo argachuuf nu qunnamuu dandeessu

App keenya yaalaa

Appii mobaayilaa baankii amaloota guutuu qabu kan daldalaa fi dhuunfaaf fayyadamuu dandeessan

Nov 28, 2023 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
55.6854 56.7991
GBP
67.1870 68.5307
EUR
60.9588 62.1780
AED
13.7216 13.9960
SAR
13.4363 13.7050
CHF
60.3764 61.5839

Exchange Rate
Close