Baankiin Awaash Ummata Booranaa ongeedhaan miidhamaniif Birrii Miiliyoona 30 arjoomeera.

Ummata yeroo gara garaa sababoota uumamaafi nam-tolcheedhaan rakkoodhaaf saaxilamaniif qaqqabuun kan beekamu Baankiin Awaash Ummata Booranaa ongeedhaan miidhamaniif Birrii Miiliyoona 30 arjoomeera.
Bara darbes ummata godinichaa rakkoo wal fakkaataadhaaf saaxilameef Birrii Miiliyoona 60 kan gumaache yoo ta’u, haaluma.wal fakkaatuun sababa walitti bu’iinsaa Lixa Oromiyaatti ummameen ummata qe’ee isaaniirraa buqqa’aniifi Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Amaaraatti abbootii warraa sababa rooba cimaatiin manni isaanii jalaa diigameef gumaacha taasiseera.

May 30, 2024 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
57.0424 58.1832
GBP
69.4344 70.8231
EUR
61.8910 63.1288
AED
14.0526 14.3337
SAR
13.7637 14.0390
CHF
59.7647 60.9600

Exchange Rate
Close