Baankiin Awaash walgayii hoggansaa walakkaa waggaa gaggeesse.

Baankiin Awaash gamaggama raawwii hojii ji’a jahaa  bara  A.L.A bajataa 2022/23, Amajjii 26, 2023 Hoteela Iskaay Laayit Itoophiyatti gaggeessee jira. Hojii gaggeessaa olaanaan Baakii Awaash, Obbo Tsahaay Shifarraa haasaa baninsaa taasisaniin, baankichi ji’oota jahan darban keessatti kallattii hundaan raawwii jajjabeessaafi abdachiisaa galmeessisuu isaa ibsaniiru. Kanumaan wal qabatee,  Rijinootaafi dameelee ji’oota jahan darban kana keessatti akkaataa karooraan raawwii olaanaa galmeessisaniif badhaasni beekamtiifi jajjabeessaa kennameefii jira. Akkasumas kallattii gara fuula duratti kaa’ameenis, qaawwaalee  raawwii ji’oota jahan darban keessatti muldhatan sirreessuun raawwii hojii cimaa  ittii fufsiisuun, rawwii quubsaa kana caalu galmeessisuuf walii galamee jira. Dhumarrattis, Walitti Qabaan Boordii Daayirektarootaaa Baankii Awaash Ambaasaaddar Dr. Dibaabaa Abdataa ergaa dabarsaniin, hoggantoonni dadhabbii qofaan osoo hin taane tooftaan masakamuun cimanii hojjechuun hawwii mul’ata Baankichi  A.L.A. bara 2027tti baankota gaanfa Afriikaa sadi keessaa tokko, akkasuma A.L.A. bara 2030tti ammoo baankota kurnan Afriikaa keessaa tokko ta’uu kan jedhu akka galmaan gahan dhaamanii jiru.

Sep 21, 2023 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
55.1948 56.2987
GBP
65.1720 66.4754
EUR
59.0308 60.2114
AED
13.5981 13.8701
SAR
13.3154 13.5817
CHF
58.7571 59.9322

Exchange Rate
Close