Injifattoonni Dorgommii Qaxaleewwanii badhaasa isaanii fudhataniiru

Torbanoota darbaniif Televijinii OBN irratti Afaan Oromoon bal’inaan tamsa’aa kan ture dorgommii kalaqa carraa hojii uumuu QAXALEEWWAN jedhamu irratti dorgomtoonni calallii xumuraa ga’uun injifatan guyyaa har’aa badhaafaman.
Baankiin Awaash kalaqa carraa hojii uumuu jajjabeessuuf sagantaa kana kan eegale yoo ta’u, murtii abbootii seeraan dorgomtoota sadarkaa 1ffaa – 6ffaa ba’aniif tokkoon tokkoon isaaniif badhaasni addaa kennameera. Kunis Sadarkaa: – 1ffaan Birrii Miiliyoona 1, 2ffaan Birrii kuma 700, 3ffaan Birrii kuma 500, 4ffaan Birrii kuma 300, 5ffaan Birrii kuma 200 fi 6ffaan Birrii kuma 100 kan badhaafaman yoo ta’u, akka haala pirojektii isaaniittis liqiin wabii irraa bilisa ta’e hanga Birrii Miiliyoona 5 tti kan kennamuuf ta’a.
Hojii gaggeessaan Baankii Awaash obbo Tsaayee Shiferraa sirna xumura sagantichaa har’a Hoteela Iskaayilaayititti (Skylight Hotel) gaggeeffamerratti haasaa taasisaniin, pirojektiin kun qaama itti gaafatamummaa hawaasummaa ta’uu ibsuun, Baankiin Awaash kalaqa carraa hojii uumuu jajjabeessuuf gara fuulduraattis cimee kan itti fufu ta’uu dhaamaniiru.
Sirna kanarratti hoggantoota olaanoo mootummaa dabalatee keessummoonni affeeraman baay’een argamaniiru.

Jun 17, 2024 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
57.2120 58.3562
GBP
69.2475 70.6325
EUR
61.1024 62.3244
AED
14.0958 14.3777
SAR
13.7998 14.0758
CHF
61.2047 62.4288

Exchange Rate
Close