Baankiin Awaash Gamoo Magaalaa Ambootti ijaaruufi

Magaalaa Finfinneefi Naannolee biyyattii gara garaa keessatti gamoo mataa isaa ijaaruun kan beekamu Baankiin Awaash, magaalaa Ambootti bu’uura lafa jalaa (Beezimantii) kan qabu gamoo ammayyawaa abbaa darbii torbaa (7) ijaaruuf muuxannoo ijaarsaa olaanaa kan qabu dhaabbata ijaarsaa Masaay Olii jedhamu faana walii galtee mallatteessee jira.
Ijaarsi gamoo haaraa damee baankii Awaash magaalaa Amboo kun surraa gaarii magaalattiif gumaachuu keessatti gahee mataa isaa akka qabaatuufi saffisaan eegalee yeroo gabaabaa keessatti xumuramuun tajaajilaaf kan oolu ta’uu hoji gaggeessaan olaanaa Baankii Awaash, obbo Tsahaay Shifarraa sirna walii galtee mallatteessuu irratti ibsanii jiru.

Sep 21, 2023 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
55.1948 56.2987
GBP
65.1720 66.4754
EUR
59.0308 60.2114
AED
13.5981 13.8701
SAR
13.3154 13.5817
CHF
58.7571 59.9322

Exchange Rate
Close