Baankiin Awaash Gamoo Magaalaa Ambootti ijaaruufi

Magaalaa Finfinneefi Naannolee biyyattii gara garaa keessatti gamoo mataa isaa ijaaruun kan beekamu Baankiin Awaash, magaalaa Ambootti bu’uura lafa jalaa (Beezimantii) kan qabu gamoo ammayyawaa abbaa darbii torbaa (7) ijaaruuf muuxannoo ijaarsaa olaanaa kan qabu dhaabbata ijaarsaa Masaay Olii jedhamu faana walii galtee mallatteessee jira.
Ijaarsi gamoo haaraa damee baankii Awaash magaalaa Amboo kun surraa gaarii magaalattiif gumaachuu keessatti gahee mataa isaa akka qabaatuufi saffisaan eegalee yeroo gabaabaa keessatti xumuramuun tajaajilaaf kan oolu ta’uu hoji gaggeessaan olaanaa Baankii Awaash, obbo Tsahaay Shifarraa sirna walii galtee mallatteessuu irratti ibsanii jiru.

Feb 23, 2024 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
56.4049 57.5330
GBP
68.2383 69.6031
EUR
61.1768 62.4003
AED
13.8955 14.1734
SAR
13.6106 13.8828
CHF
61.3097 62.5358

Exchange Rate
Close