Baankiin Awaash Gamoo Magaalaa Ambootti ijaaruufi

Magaalaa Finfinneefi Naannolee biyyattii gara garaa keessatti gamoo mataa isaa ijaaruun kan beekamu Baankiin Awaash, magaalaa Ambootti bu’uura lafa jalaa (Beezimantii) kan qabu gamoo ammayyawaa abbaa darbii torbaa (7) ijaaruuf muuxannoo ijaarsaa olaanaa kan qabu dhaabbata ijaarsaa Masaay Olii jedhamu faana walii galtee mallatteessee jira.
Ijaarsi gamoo haaraa damee baankii Awaash magaalaa Amboo kun surraa gaarii magaalattiif gumaachuu keessatti gahee mataa isaa akka qabaatuufi saffisaan eegalee yeroo gabaabaa keessatti xumuramuun tajaajilaaf kan oolu ta’uu hoji gaggeessaan olaanaa Baankii Awaash, obbo Tsahaay Shifarraa sirna walii galtee mallatteessuu irratti ibsanii jiru.

Jun 21, 2024 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
57.2653 58.4106
GBP
69.4105 70.7987
EUR
61.4457 62.6746
AED
14.1090 14.3912
SAR
13.8141 14.0904
CHF
61.4753 62.7048

Exchange Rate
Close