Hojjettoonni Baankii Awaash fi Inshuraansii Awaash biqiltuu dhaaban!

Hojjettoonni Baankii Awaashiifi Inshuraansii Awaash guyyaa hardhaa, Adoolessa 1, bara 2015 Ashaaraa Magariisaa Marsaa 5ffaaf gaggeeffamaa jiruu irratti Waajjira Miidhaginaafi Misooma Magariisaa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Boolee waliin ta’uun biqiltuu kuma digdama (20, 000) Paarkii ICT keessa dhaabuun ashaaraa magariisaa isaanii kaa’anii jiru.
Itti gaafatamummaa hawaasummaa dhaabbataa bahachuu dhaabbileen kunneen baldhinaan itti hirmaatan keessaa tokko kan ta’e hojii eegumsa naannoo deeggaruu yoo ta’u keessumaa wagggoottan digdamii saglan (29) darban kana keessatti dhaabbilee faayinaansii dhuunfaa misoomaafi guddina biyyaa keessatti ashaaraa isaanii kaa’an keessaa adda duree ta’uun isaanii ni beekama.

Sep 21, 2023 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
55.1948 56.2987
GBP
65.1720 66.4754
EUR
59.0308 60.2114
AED
13.5981 13.8701
SAR
13.3154 13.5817
CHF
58.7571 59.9322

Exchange Rate
Close