Hojjettoonni Baankii Awaash fi Inshuraansii Awaash biqiltuu dhaaban!

Hojjettoonni Baankii Awaashiifi Inshuraansii Awaash guyyaa hardhaa, Adoolessa 1, bara 2015 Ashaaraa Magariisaa Marsaa 5ffaaf gaggeeffamaa jiruu irratti Waajjira Miidhaginaafi Misooma Magariisaa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Boolee waliin ta’uun biqiltuu kuma digdama (20, 000) Paarkii ICT keessa dhaabuun ashaaraa magariisaa isaanii kaa’anii jiru.
Itti gaafatamummaa hawaasummaa dhaabbataa bahachuu dhaabbileen kunneen baldhinaan itti hirmaatan keessaa tokko kan ta’e hojii eegumsa naannoo deeggaruu yoo ta’u keessumaa wagggoottan digdamii saglan (29) darban kana keessatti dhaabbilee faayinaansii dhuunfaa misoomaafi guddina biyyaa keessatti ashaaraa isaanii kaa’an keessaa adda duree ta’uun isaanii ni beekama.

Jun 21, 2024 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
57.2653 58.4106
GBP
69.4105 70.7987
EUR
61.4457 62.6746
AED
14.1090 14.3912
SAR
13.8141 14.0904
CHF
61.4753 62.7048

Exchange Rate
Close