Baankiin Awaash Walgahii Hoggansaa kan bara 2022/23 gaggeesse

Baankiin Awaash walgahii hoggansaa kan bara 2022/23 Finfinnee Hooteela Iskaaylaayititti Adoolessa 28fi 29 bara 2015 gaggeessee jira. Hoji gaggeessaan Olaanaa baankichaa Obbo Tsahaay Shifarraa haasaa baninsaa taasisan irratti akka jedhanitti baankichi bara darbe kana keessa bu’aa haalaan quubsaa ta’e kana galmeessise balaa akka tasaa uumamuu danda’u to’achuuf tarsimoo baafate hordofee hojiirra oolchuudhaani jedhan.

Baankiin Awaash ammas baankilee dhuunfaa biyyattii keessatti argaman keessaa dursitummaa isaa akkuma eegsifatetti jiraachuu itti dabalanii isa kana itti fufsiisuuf ammo tajaajila baankii dijitaalawaa teekinooloojiin deeggarame fayyadamuun akka fooyyessuuf hojjetaa jiru himanii jiru.

Dhumarrattis baankichi dameeleefi waajjiraalee zoonii bara bajataa darbe kana keessa qabxii boonsaa galmeessaniif beekamtiifi badhaasa onnachiiftuu kennuufiidhaan walgahii isaa goolabee jira.

Nov 28, 2023 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
55.6854 56.7991
GBP
67.1870 68.5307
EUR
60.9588 62.1780
AED
13.7216 13.9960
SAR
13.4363 13.7050
CHF
60.3764 61.5839

Exchange Rate
Close