Baankiin Awaash Walgahii Hoggansaa kan bara 2022/23 gaggeesse

Baankiin Awaash walgahii hoggansaa kan bara 2022/23 Finfinnee Hooteela Iskaaylaayititti Adoolessa 28fi 29 bara 2015 gaggeessee jira. Hoji gaggeessaan Olaanaa baankichaa Obbo Tsahaay Shifarraa haasaa baninsaa taasisan irratti akka jedhanitti baankichi bara darbe kana keessa bu’aa haalaan quubsaa ta’e kana galmeessise balaa akka tasaa uumamuu danda’u to’achuuf tarsimoo baafate hordofee hojiirra oolchuudhaani jedhan.

Baankiin Awaash ammas baankilee dhuunfaa biyyattii keessatti argaman keessaa dursitummaa isaa akkuma eegsifatetti jiraachuu itti dabalanii isa kana itti fufsiisuuf ammo tajaajila baankii dijitaalawaa teekinooloojiin deeggarame fayyadamuun akka fooyyessuuf hojjetaa jiru himanii jiru.

Dhumarrattis baankichi dameeleefi waajjiraalee zoonii bara bajataa darbe kana keessa qabxii boonsaa galmeessaniif beekamtiifi badhaasa onnachiiftuu kennuufiidhaan walgahii isaa goolabee jira.

Apr 17, 2024 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
56.7914 57.9272
GBP
67.5127 68.8630
EUR
60.3636 61.5709
AED
13.9945 14.2744
SAR
13.7012 13.9752
CHF
59.3909 60.5787

Exchange Rate
Close