Baankiin Awaash Teekinooloojii Faayinaansii haaraa ifa taasise

Baankiin Awaash dhaabbata Amriif Helz Afrikaa jedhamu waliin ta’uun teekinooloojii haaraa tajaajila qusannaafi liqaa ammayyeessuuf oolu ifa taasise.
Teekinooloojiin Saakoos Biizines Sooluushin jedhamu kun tajaajila baankii bu’uuraafi giddu galeessaa kan kennu yoo ta’u dabalataan ammoo tajaajila liqaafi qusannaa yuuniyeenota gara garaa saffisiisuu, dhaqqabamummaa isaanii cimsuufi akkasuma damicha dorgomaa taasisuuf gahee olaanaa akka qabaatu Hoji Gaggeessaan Olaanaa Itti Aanaa Buleessi damee Daldalaafi Baankii IMX Obbo Heenook Tasammaa saganticha irratti ibsanii jiru.
Teekinooloojiin baankichi ifoomse kun piroojeektii dargaggoota ol guddisuuf gama liqaafi qusannaatiin bilisaan kan dhiyeesse yoo ta’u qabinsaafi galmee miseensotaa, tajaajila bulchiinsa liqaa aaksiyoonaafi bu’aa isaafi tajaajiloota kannneen biroo ni kenna jedhamee jira.

May 20, 2024 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
56.9985 58.1385
GBP
68.8367 70.2134
EUR
61.7864 63.0221
AED
14.0421 14.3229
SAR
13.7538 14.0289
CHF
59.8369 61.0336

Exchange Rate
Close