Baankiin Awaash piroojeektii Qaxaleewwan marsaa 2ffaa ifoomse

Baankiin Awaash itti gaafatamummaa hawaasummaa dhaabbataa isaa haalaan bahachuuf jecha piroojeektii kalaqa hojii kalaqxootaafi dargaggoota jajjabeessuuf oolu akkasumas deeggarsa maallaqaa taasisuuf kan isa dandeessisu ifoomsee jira.
Sagantaa baninsaa marsaa 2ffaa Qaxaleewwanii kana irratti Hoji Gaggeessaan Olaanaa Baankichaa obbo Tsahaay Shifarraa akka jedhanitti dargaggoonniifi shamarran yaada kalaqaa qaban carraa kana fayyadamuun guddina biyyattii keessatti ashaaraa mataa isaanii akka kaa’aniif waamicha taasisanii jiru.
Dorgomtoonnis, Onkololeessa 12 bara 2016 haga Sadaasa 13 bara 2016tti gama onlaayiniitiin ykn qaamaan damee baankii Awaash isaanitti dhiyoo jiru deemuun galmaa’uu akka danda’anis ifoomee jira.

Nov 28, 2023 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
55.6854 56.7991
GBP
67.1870 68.5307
EUR
60.9588 62.1780
AED
13.7216 13.9960
SAR
13.4363 13.7050
CHF
60.3764 61.5839

Exchange Rate
Close