Baankiin Awaash piroojeektii Qaxaleewwan marsaa 2ffaa ifoomse

Baankiin Awaash itti gaafatamummaa hawaasummaa dhaabbataa isaa haalaan bahachuuf jecha piroojeektii kalaqa hojii kalaqxootaafi dargaggoota jajjabeessuuf oolu akkasumas deeggarsa maallaqaa taasisuuf kan isa dandeessisu ifoomsee jira.
Sagantaa baninsaa marsaa 2ffaa Qaxaleewwanii kana irratti Hoji Gaggeessaan Olaanaa Baankichaa obbo Tsahaay Shifarraa akka jedhanitti dargaggoonniifi shamarran yaada kalaqaa qaban carraa kana fayyadamuun guddina biyyattii keessatti ashaaraa mataa isaanii akka kaa’aniif waamicha taasisanii jiru.
Dorgomtoonnis, Onkololeessa 12 bara 2016 haga Sadaasa 13 bara 2016tti gama onlaayiniitiin ykn qaamaan damee baankii Awaash isaanitti dhiyoo jiru deemuun galmaa’uu akka danda’anis ifoomee jira.

May 30, 2024 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
57.0424 58.1832
GBP
69.4344 70.8231
EUR
61.8910 63.1288
AED
14.0526 14.3337
SAR
13.7637 14.0390
CHF
59.7647 60.9600

Exchange Rate
Close