Baankiin Awaash Maamiltoota Islaamaa isaatiif sagantaa Faxaraa qopheesse

Baankiin Awaash hordoftoota amantii Islaamaa hundaaf hawwii gaarii qabu ibsuufi maamiltoota isaa waliin tumsa qabu mirkaneessuuf sirna faxaraa waloo Hooteela Sharaaten Addisitti gaggeessee jira. Sagantaa kana irratti Hoji Gaggeessaa Olaanaa Baankii Awaash, obbo Tsahaay Shifarraa, Gorsitoonni Shariyaa Baankii Awaash, Hoji gaggeessitoonni Olaanoo Baankichaafi keessummoonni affeeraman kan argaman yoo ta’u Baankichi tajaajila Baankii Dhal-Malee Awaash Seera Shariyaa bu’uureffate dhaqqabamaa taasisuufi babaldhisuuf cimee hojjechaa akka jiru ibsameera.

Sep 29, 2023 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
55.2224 56.3268
GBP
64.2394 65.5242
EUR
58.5247 59.6952
AED
13.6041 13.8762
SAR
13.3217 13.5881
CHF
57.7817 58.9373

Exchange Rate
Close