Baankiin Awaash Maamiltoota Islaamaa isaatiif sagantaa Faxaraa qopheesse

Baankiin Awaash hordoftoota amantii Islaamaa hundaaf hawwii gaarii qabu ibsuufi maamiltoota isaa waliin tumsa qabu mirkaneessuuf sirna faxaraa waloo Hooteela Sharaaten Addisitti gaggeessee jira. Sagantaa kana irratti Hoji Gaggeessaa Olaanaa Baankii Awaash, obbo Tsahaay Shifarraa, Gorsitoonni Shariyaa Baankii Awaash, Hoji gaggeessitoonni Olaanoo Baankichaafi keessummoonni affeeraman kan argaman yoo ta’u Baankichi tajaajila Baankii Dhal-Malee Awaash Seera Shariyaa bu’uureffate dhaqqabamaa taasisuufi babaldhisuuf cimee hojjechaa akka jiru ibsameera.

Jun 21, 2024 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
57.2653 58.4106
GBP
69.4105 70.7987
EUR
61.4457 62.6746
AED
14.1090 14.3912
SAR
13.8141 14.0904
CHF
61.4753 62.7048

Exchange Rate
Close