Baankiin Awaash tajaajila damee dijitaalaa ammayyaa Hojii eegalsiise.

Tajaajila Baankii ammayyaawaa fi amansiisaa ta’e maamiltoota isaaf dhiheessuuf yeroo hundaa tattaaffii kan gochaa jiru Baankiin Awaash sagantaa eebbaa damee dijitaalaa (e-Branch) Magaalaa Finfinnee, Geetuu komeershaal Seentarii fi Naannoo Bisraata Gabri’eelitti akkasumas Finfinneen ala Magaalaa Adaamaa keessatti guyyaa har’aa eebbisiisuun hojii eegalsiiseera. Hoji gaggeessaa Olaanaan Baankichaa Obboo Tsahaay Shifarraaw sirna kanarratti akka ibsanitti, dameewwan dijitaalaa baankichi Ifoomsee teeknolojiiwwan ammayyaa kan fayyadaman yoo ta’u maamiltoonni yeroo kamiyyuu deeggarsa dabalataa malee tajaajila isaan barbaachisu ofii isaaniitiin akka of tajaajilaniif  carraa kan uumu ta’uu ibsaniiru.

Apr 17, 2024 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
56.7914 57.9272
GBP
67.5127 68.8630
EUR
60.3636 61.5709
AED
13.9945 14.2744
SAR
13.7012 13.9752
CHF
59.3909 60.5787

Exchange Rate
Close