What can we help you with today?

personal banking

Awash Birr

Simple and convenient to use mobile banking system. You can check your account balance, transfer money, send and receive payments, pay bills with it.

Awash birr

E-Banking

Is browser based application provided to bank’s customers to access banking information

SME

SME Banking

Awash Bank offers a unique bouquet of innovative products and services that help small and medium business.

interest free banking

Interest Free Banking

Awash Bank offers a unique bouquet of innovative products and services that help individuals manage...

Travel the world with Awash

Our financial product and service packages are designed to help you get the most from your business.

Awash Bank

International Banking

Awash Bank offers international banking that suit your personal and business needs.

Lucy_P_02

ሉሲ የሴቶች ልዩ የቁጠባ ሂሳብ​

ሉሲ የሴቶች ልዩ የቁጠባ ሂሳብ የሴቶች የፋይናንስ አገልግሎት ተጠቃሚነት፣ ለልማት፣ ለዕድገትና ኢኮኖሚያዊ ለዉጥ መምጣት ቁልፍ ጉዳይ ነዉ፡፡ ​

Awash Bank-9839

የተማሪዎች ልዩ የቁጠባ ሂሳብ

የተማሪዎች ልዩ የቁጠባ ሂሳብ በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ሙሉ ጊዜያቸውን በመማር የሚያሳልፉ ተማሪዎች ገንዘብ ለማሰተላለፍ ፡፡

Awash Bank-smart child

ስማርት የልጆች ልዩ የቁጠባ ሂሳብ

ስማርት የልጆች ልዩ የቁጠባ ሂሳብ ወላጆች ከ18 ዓመት በታች ለሆኑ ልጆቻቸዉ የሚከፍቱት ሂሳብ ነዉ፡፡

elders

የአረጋዊያን ልዩ የቁጠባ ሂሳብ

የአረጋዊያን ልዩ የቁጠባ ሂሳብ ከ55 ዓመት በላይ ለሆኑ የዕድሜ ባለጸጋዎች አገልግሎት የሚከፈት ሂሳብ ነዉ፡፡

የኢንቨስትመንት ቁጠባ ሂሳብ

የኢንቨስትመንት ቁጠባ ሂሳብ የኢንቨስትመንት ቁጠባ ሂሳብ በየወሩ ቋሚ ገቢ ያላቸዉ ደንበኞች በየወሩ መደበኛ የቁጠባ መጠን.....

የቼክ ክፍያ ሂሳብ

የቼክ ክፍያ ሂሳብ አገልግሎት የተንቀሳቃሽና የቁጠባ ሂሳብን አጣምሮ የያዘ ነዉ ፡፡

Tour

ለቱሪዝም እና የጉዞ ወኪሎች የፋይናንስ አቅርቦት አገልግሎት 

የቱሪዝም ዘርፍ ለሀገር ኢኮኖሚ ግንባታ ያለዉ ጠቀሜታ ከአዳዲስ የሥራ ፈጠራ ጋር የተሳሰረና የሥራ አጥነትን ለመቀነስ እንዲሁም ምርትና ምርታማነትንና የአገልግሎት አቅርቦትን ለማሳደግ የሚያግዝ መሆኑ አያጠያይቅም፡፡

MFI

ለማይክሮ ፋይናንስ ተቋማት ፋይናንስ አቅርቦት አገልግሎቶች 

ላለፉት ሁለት አስርት ዓመታት በኢትዮጵያ የሚገኙ የማይክሮ ፋይናንስ ተቋማት የህብረተሰቡ ፍላጎት እንዲሟላ አገልግሎታቸዉን ለማስፋፋት ሲሰሩ ቆተዋል፡፡አዋሽ ባንክም ይህንኑ መሠረት በማድረግና የተቋማቱን ፍላጎት በማጥናት የማይክሮ ፋይናንስ ዘርፉን ኢንዱስትሪ ለመቀየር የሚያስችሉ አገልግሎቶችን በማቅረብ ላይ ይገኛል፡፡

religion

ለሀይማኖት ተቋማት የፋይናንስ አቅርቦት አገልግሎቶች ጥቅል/ፓኬጅ  

በአሁኑ ጊዜ በርካታ የሃይማኖት ተቋማት ከመንፈሳዊ ተሳትፏቸው በተጨማሪ የተለያዩ የአሠራርና የፕሮጀክት ሥራዎችን ያከናውናሉ። ምንም እንኳን አብዛኞቹ የሀይማኖት ተቋማት ከአባላት መዋጮ፣ ልገሳ እና ዕርዳታ እና ሌሎች የገቢ ማስገኛ ስራዎች ከፍተኛ መጠን ያለው ሃብት የሚያፈሩ ቢሆንም የፕሮጀክቶቻቸውን እንቅስቃሴ ለመደገፍ የውጭ ፈንድ (የባንክ ብድር) እንደሚያስፈልጋቸው ግልጽ ነው።

Corporate_01

የከፍተኛ/የእጅግ ከፍተኛ ሀብት ባለቤቶች የሚሰጥ የምርትና አገልግሎቶች ፓኬጅ

አዋሽ ባንክ ደንበኞቹን በእያንዳንዱ ቡድን ውስጥ ባሉ ደንበኞች መካከል ተመሳሳይ ባህሪያትን የሚያንፀባርቁ ደንበኞቹን ወደ ተለያዩ ዋና ዋና የደንበኞች ቡድን ከፋፍሏል። ደንበኞችን የመከፋፈል ዓላማ ለእያንዳንዱ ደንበኛ ዋጋን ከፍ ለማድረግ በእያንዳንዱ ክፍል ውስጥ ካሉ ደንበኞች ጋር እንዴት እንደሚገናኙ መወሰን ነው።

wadia student

ዋዲያህ የተማሪዎች የቁጠባ ተቀማጭ ሂሳብ

ዋዲያህ የቁጠባ ሂሳብ በእስልምና የሸሪአ ህግ መሰረት ለተማሪዎች የተዘጋጀ ሂሳብ ነዉ፡፡የሂሳቡ ባለቤት ገንዘቡን በባንክ ሲያስቀምጥ ባንኩ የገንዘቡን ደህንነት አስተማማኝነት በማረጋገጥ ያስቀምጥለታል፤ የሂሳቡ ባለቤት ገንዘቡን ሲፈልግ መልሶ ይሰጠዋል፡፡

የዋዲያህ ተንቀሳቃሽ (ተቀማጭ ሂሳብ)

የዋዲያህ ተቀማጭ ሂሳብ የወዲያህ ተንቀሳቃሽ ሂሳብ ወይም ዋዲያህ የቼክ ሂሳብ ተብሎም የሚታወቅ ሲሆን ወለድ የማያስገኝና ለንግድ ሥራቸዉ በተማሩ ደንበኞች ተከፍቶ የሚንቀሳቀስ ሂሳብ ነዉ፡፡ሂሳቡ በታማኝነት ላይ ተመስርቶ የሚቀመጥና የሂሳቡ ባለቤት ገንዘቡን ወጪ አድርጎ መውሰድ ሲፈልግ የሚወስደዉ ነዉ፡፡

ሙዳረባህ የቁጠባ ሂሳብ-

በባንኩና በደንበኛዉ መካከል በሚኖር የደንበኝነት ግንኙነት ነዉ፡፡ ደንበኛዉ ገንዘቡን ሲያስቀምጥ ባንኩ የሸሪኣ ህግን ተከትሎ ቢዝነስ ይሰራበታል፡፡ የሚገኘዉ ትርፍም ሆነ ኪሣራ የሚኖር ከሆነ ባንኩና ደንበኛዉ በሚያደርጉት ስምምነት መሠረት የሚከፋፈሉት ይሆናል፡፡

Awash birr

የጊዜ ገድብ የቁጠባ አገልግሎት

የተስማማበት የብስለት ቀን ያለው ወለድ የሚይዝ ሂሳብ ነው። ዝቅተኛው የብስለት ጊዜ ሶስት ወር ነው. የሚከፈተው በ 5,000 የአሜሪካን ዶላር የመጀመሪያ ተቀማጭ ገንዘብ ወይም ተመሳሳይ በሆነው ከላይ በተጠቀሱት ማናቸውም ምንዛሬዎች ነው።

ተንቀሳቃሽ ሂሳብ

የሚንቀሳቀሰው በቼክ ደብተር እና/ወይም አስቀድሞ በተዘጋጀ አሰራር ነው። ቼክ በመጻፍ እና/ወይም አስቀድሞ በተዘጋጀ አሰራር በማንኛውም ጊዜ ገንዘብ ማውጣት ይቻላል። በ100 የአሜሪካን ዶላር የመጀመሪያ ተቀማጭ ገንዘብ ወይም ተመሳሳይ በሆነው ከላይ በተጠቀሱት ማናቸውም ምንዛሬዎች ሊከፈት ይችላል

ወደ ሀገር ቤት የማይመለስ የብር ሂሳብ

ለሀገር ውስጥ ክፍያዎች ብቻ የሚያገለግል የቁጠባ መልክ ሊይዝ የሚችል መለያ ነው። አንድ ባንክ ሲደራደር የራሳቸውን የወለድ ተመን ክፍያ ወደ አገር ቤት በማይመለሱ የብር ሒሳቦች ላይ እንዲያስቀምጥ ይፈቀድለታል ነገር ግን ብሔራዊ ባንክ ካስቀመጠው ዝቅተኛ የቁጠባ መጠን ያነሰ አይደለም።

SME

አስመጪ እና ላኪ

አስመጪ/ ላኪ የክሬዲት ደብዳቤ ማለት የውጭ ባንክ ከውጭ አስመጪ/ ላኪ ደንበኛውን ወክሎ የ DBE ደንበኛ የሆነውን ላኪ የሚደግፍ መሳሪያ ነው።

መላክ

ገንዘቦቻችሁን ከሀገር ወይም ከባህር ማዶ በአዋሽ ባንክ በኩል ማስተላለፍ

የሸቀጣሸቀጥ ብድር

በቀላሉ የሚገኝ፣ ለገበያ የሚውል፣ መድን በማይቻል እና በተመጣጣኝ የተረጋጋ ዋጋ ለንግድ ድርጅቶች የገንዘብ ድጋፍ የሚውል ብድር ከተወሰነ ወር ጋር።

Find the Card that's right for you

Awash card credit card

Awash Debit Card

Card is prepared for the person who have an account number in Awash Bank.

Awash prepaid card

Prepaid Card

Use a prepaid card, spend money that you have already loaded onto the card.

Amanah card

Amanah Card

Amanah Card is a ATM card which is prepared for interest free banking.

CO-BRANDED CARD SHEBA MILES-01

Sheba miles Card​

Ethiopian Airlines and Awash Bank S.C have to offer you unique Opportunity

0
In service
0 +
Branches
0 +
ATMs
0 +
POS terminals
0 +
Employees

Awash Bank – The #1 Bank in Ethiopia

A tailor made service package that will fit any of your need

Jan 30, 2023 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
53.4625 54.5318
GBP
63.1775 64.4411
EUR
58.1993 59.3633
SAR
12.8858 13.1435
JPY
0.3730 0.3805
CHF
55.4301 56.5387

Exchange Rate
Close